God plass til de myke trafikanter

Langs fylkesvei 152 i Oppegård er det satt av meget god plass til gående og syklende. De har hvert sitt felt å bevege seg i - i god avstand til bilene. Mange benytter denne veien når de skal fra Kolbotn til Hvervenbukta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jul 2015

I Nedre Prinsdalsvei

Av Eivind Molde |

Skiveien og Nedre Prinsdalsvei har enten fortau eller gang- og sykkelvei på hele strekningen mellom Kolbotn og Hauketo, så her er det fint å sykle. Bildet er tatt i Nedre Prinsdalsvei. Langt i det fjerne kan vi se Holmenkollen og Tryvannstårnet.

23 Jul 2015

Ljabru

Av Eivind Molde

Ljabru - som går over Ljanselva ved Hauketo - er et meget solid byggverk. Steinhvelvbrua ble bygget omkring år 1800. Selv om den er gammel, tåler den godt dagens tungtrafikk. Den holdes oppe ved at stein presses mot hverandre i en bue.

23 Jul 2015

Sørover fra Dal/Brenna

Av Eivind Molde |

Det går ikke lang tid mellom hver gang man observerer syklister på tur ved Dal/Brenna. Det er lett og fint å sykle her, og syklister og gående disponerer en egen trasé. På veien sørover fra mot Klemetsrud (til høyre i bildet) er det riktig nok et lite unntak på 250 meter.