Her måles Gjersjøen

Helt i nord er Gjersjøens utløp, og her står målestaven. Høyeste regulerte vannstand oppgis å være 39,64 meter, laveste 37,55. Gamle Mossevei krysser vannet her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2015

Gjersjøen

Av Eivind Molde

Gjersjøen med Ingierkollen slalåmsenter i forgrunnen.

23 Jul 2015

Stille renner Ljanselva

Av Eivind Molde

Stille renner Ljanselva nedover gjennom Liadalen. Den starter sin ferd i Lutvann, nord i Østmarka. I Fiskevollbukta renner den ut i fjorden. Siste delen går i tunnel. Til høyre ser vi litt av turveien som går langs elva.

23 Jul 2015

Turvei med utsikt

Av Eivind Molde

Noen jogger, andre nyter utsikten mot fjorden og hovedstaden. Turveien mellom Hvervenbukta og Fiskevollen er en flott opplevelse.