På sykkeltur langs Gjersjøen

Veien langs Gjersjøen er populær blant syklister. Gamle Mossevei egner seg fint for sykling, selv om det er en del biltrafikk her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2015

Her måles Gjersjøen

Av Eivind Molde

Helt i nord er Gjersjøens utløp, og her står målestaven. Høyeste regulerte vannstand oppgis å være 39,64 meter, laveste 37,55. Gamle Mossevei krysser vannet her.

24 Jul 2015

Gjersjøen

Av Eivind Molde

Gjersjøen med Ingierkollen slalåmsenter i forgrunnen.

23 Jul 2015

Stille renner Ljanselva

Av Eivind Molde

Stille renner Ljanselva nedover gjennom Liadalen. Den starter sin ferd i Lutvann, nord i Østmarka. I Fiskevollbukta renner den ut i fjorden. Siste delen går i tunnel. Til høyre ser vi litt av turveien som går langs elva.