Grønn, gammel vei, ikke så bratt som forventet

Nordkleiva er for det meste en grønn opplevelse. Ikke så bratt som forventet, selv om den stiger 40 meter mer enn Krokkleiva før den flater ut. Men Nordkleiva går i krok, mens Krokkleiva går omtrent rett frem.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 2015

En flott utsikt over Sundvollen og Steinsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Ca. 200 meter etter at Nordkleiva tar av fra Krokkleiva, ligger det en meget velholdt hytte med praktfull utsikt. Verdt den lille avstikkeren dit, men bare når det ikke er folk der. Også i dag lurte ettermiddagsbygene vest for Tyrifjorden, og denne gangen klarte de med glans å krysse både Tyrifjorden og Steinsfjorden og gi oss en skikkelig forfriskende dusj.

30 Jul 2015

Stupet ved Furua

Av Odd Tore Saugerud

Bratt er det ned til Kleivbekken langs mesteparten av Krokkleiva nedenfor Snobakken, men bare ved Furua er det skikkelig stup. Navnet kommer av at her sto det i sin tid ei diger furu.

27 Jul 2015

Sundvolden Møllebrug: demningen ved Kleivmyra

Av Odd Tore Saugerud

Kombinasjonen av Hole Bygdebok bd. V og et detaljstudium av orienteringskartet over området, se bilde nr. 17312, viste at det sannsynligvis fantes en femte demning for driftsvann til Sundvolden Møllebrug. Til nå ukjent, i den betydning at det i nyere litteratur, som for eksempel Kjentmannshåndboken, bare er nevnt fire demninger. Men her er den, selv om den er tegnet inn med et uvanlig symbol på o-kartet, i nordvestenden av den store, gule (åpne) myra sydøst for Kleivstua. I enkelte kilder er den kalt for Kleivtjernet, som også var det gamle navnet på Bønnerudtjern, hvor det også var demning.