Bratt der Nordkleiva krysser Dronningveien

Det bratteste og kanskje også vanskeligste partiet i Nordkleiva er der den krysser Dronningveien. På nedsiden er det storsteinet ur og løs småstein, på oversiden store, glatte steiner. Anlegget av Dronningveien må vel ta skylden for det meste av dette.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 2015

Grønn, gammel vei, ikke så bratt som forventet

Av Odd Tore Saugerud

Nordkleiva er for det meste en grønn opplevelse. Ikke så bratt som forventet, selv om den stiger 40 meter mer enn Krokkleiva før den flater ut. Men Nordkleiva går i krok, mens Krokkleiva går omtrent rett frem.

30 Jul 2015

En flott utsikt over Sundvollen og Steinsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Ca. 200 meter etter at Nordkleiva tar av fra Krokkleiva, ligger det en meget velholdt hytte med praktfull utsikt. Verdt den lille avstikkeren dit, men bare når det ikke er folk der. Også i dag lurte ettermiddagsbygene vest for Tyrifjorden, og denne gangen klarte de med glans å krysse både Tyrifjorden og Steinsfjorden og gi oss en skikkelig forfriskende dusj.

30 Jul 2015

Stupet ved Furua

Av Odd Tore Saugerud

Bratt er det ned til Kleivbekken langs mesteparten av Krokkleiva nedenfor Snobakken, men bare ved Furua er det skikkelig stup. Navnet kommer av at her sto det i sin tid ei diger furu.