Vannliljer og siv ved utløpet fra Retthelltjern

Det gror til rundt demningen ved utløpet fra Retthelltjern, og det gror også til i vannet. Det siste er ganske dekorativt. Men nå var det slutt på sola, og da vi kom til Fjellseterveien startet sprutregnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 2015

Hoggerhytte og minnestein

Av Odd Tore Saugerud

I det lille skaret på toppen av Nordkleiva ligger en gammel hoggerhytte med uthus. På motsatt side av veien står en minnestein, «Reist påny 1947 av Oslo og omegn Turistforening og Ringerikes Turistforening». Den originale minnetavlen var reist av presten D. Ramus til minne om slaget her 16. april 1716 da 28 svensker og tre nordmenn falt.

30 Jul 2015

Frodig, men litt vedlikehold hadde gjort seg

Av Odd Tore Saugerud

Det flater litt ut etter at Dronningveien er krysset, og fuktig bunn som sikkert er godt gjødslet gjennom tidene, sørger for god frodighet. Men nå begynner det å bli en stund siden kleiva ble ryddet sist, så litt vedlikehold hadde gjort seg her og der.

30 Jul 2015

Bratt der Nordkleiva krysser Dronningveien

Av Odd Tore Saugerud

Det bratteste og kanskje også vanskeligste partiet i Nordkleiva er der den krysser Dronningveien. På nedsiden er det storsteinet ur og løs småstein, på oversiden store, glatte steiner. Anlegget av Dronningveien må vel ta skylden for det meste av dette.