Post i villmarken

I hjertet av Østmarka - tett innpå verneområdet Bjørntjernåsen-Grinderkollen-Tonekollen - ligger Bjørnholtjernet eller Bjørntjernet som det også kalles. Dette lille tjernet ligger i myrlendet øst for Morterudvann, og er vel mer lik en putt enn et tjern. Kronglete å komme til posten på sommerføre, men desto morsommere å finne den!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2015

Finnerudsetra: våningshus og gammelt uthus

Av Odd Tore Saugerud

Om redskapene på setra er i god stand, så er bygningene i forfall. Særlig det gamle uthuset er både skjevt og noe salrygget, men taket er forholdsvis nytt. Våningshuset er kledd med Eternitt, som på 1960-tallet var ansett som bevarende på kledningen under og i tillegg vedlikeholdsfritt. Eternitt er i tillegg asbestbasert, men det var ikke et problem den gangen. Men et bilde gjennom vinduet viste at setra nok er i bruk til tider også nå.

17 Aug 2015

Finnerudsetra nordøst for Svarttjernshøgda

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den mer ukjente Finnerudsetra i forhold til den ved Spålen. Riktig nok går blåstien mellom Svenådalen og Trantjern der, men turen opp fra eller ned i Svenådalen er nok ikke svært fristende. På bildet er sydlia i Svenådalen den delen av bakgrunnen som har mest blåstikk. Jordveien rundt bygningene er ikke i bruk denne sommeren, men det er ikke lenge siden den var det. Redskapene står fortsatt på setra, og er ikke rustne.

17 Aug 2015

På vei til Svarttjernshøgda

Av Odd Tore Saugerud

Turen fra Milorg-cella og videre til Svarttjernshøgda er bratt og byr på noen utfordringer. Det er mange tendenser til tråkk, men de ender helst i intet. Her tar Atie sats for å komme opp et hufs og under et fremspring. Her må hodet holdes lavt!