Som "sukkerbiter" i Maridalen

Hvite høyballer ligger spredt som sukkerbiter her på jordene ved Skjerven gård og gir et artig inntrykk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Aug 2015

Post i villmarken

Av Kjersti von Krogh

I hjertet av Østmarka - tett innpå verneområdet Bjørntjernåsen-Grinderkollen-Tonekollen - ligger Bjørnholtjernet eller Bjørntjernet som det også kalles. Dette lille tjernet ligger i myrlendet øst for Morterudvann, og er vel mer lik en putt enn et tjern. Kronglete å komme til posten på sommerføre, men desto morsommere å finne den!

17 Aug 2015

Finnerudsetra: våningshus og gammelt uthus

Av Odd Tore Saugerud

Om redskapene på setra er i god stand, så er bygningene i forfall. Særlig det gamle uthuset er både skjevt og noe salrygget, men taket er forholdsvis nytt. Våningshuset er kledd med Eternitt, som på 1960-tallet var ansett som bevarende på kledningen under og i tillegg vedlikeholdsfritt. Eternitt er i tillegg asbestbasert, men det var ikke et problem den gangen. Men et bilde gjennom vinduet viste at setra nok er i bruk til tider også nå.

17 Aug 2015

Finnerudsetra nordøst for Svarttjernshøgda

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den mer ukjente Finnerudsetra i forhold til den ved Spålen. Riktig nok går blåstien mellom Svenådalen og Trantjern der, men turen opp fra eller ned i Svenådalen er nok ikke svært fristende. På bildet er sydlia i Svenådalen den delen av bakgrunnen som har mest blåstikk. Jordveien rundt bygningene er ikke i bruk denne sommeren, men det er ikke lenge siden den var det. Redskapene står fortsatt på setra, og er ikke rustne.