Nye holmer og skjær i Burudvann

En senkning av vannstanden med to meter viser at store deler av Burudvann er ganske grunt, og mange skjær og holmer blir dannet. Over dette området går scooterløypa om vinteren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2015

Fortsatt ett Burudvann

Av Odd Tore Saugerud

Fortsatt er øya i det smale sundet i Burudvann ei øy, og Burudvann er ett vann i stedet for to, som det opprinnelig var. Vannstanden er nå senket med ca. to meter, mens demningen tidligere hadde hevet det med ca. fem meter.

06 Sep 2015

Atie redder andemuslinger

Av Odd Tore Saugerud

Noen muslinger kan bevege seg ved å lukke skjellene raskt sammen. Det kan ikke andemuslinger, og de blir derfor liggende på land og tørker ut og dør når vannstanden senkes raskt som her i Burudvann. Det oppfordres derfor til å kaste dem ut på dypere vann, og det er Atie i ferd med å gjøre her.

06 Sep 2015

Ferskvannsmuslinger i Burudvann

Av Odd Tore Saugerud |

I Burudvann er det en ganske stor bestand av ferskvannsmuslinger. Ikke perlemuslinger, som lever i elver (elvemusling), og er sjeldne, men andemusling som liker seg i vann med mudder. De filtrerer næringspartikler ut av vannet og bidrar derved til å heve vannkvaliteten ved å sedimentere partiklene.