Nordover fra Greverud

Det er et lett og fint terreng å sykle i. Ikke er det biltrafikk heller. Veien forbi Østre Greverud er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. En gang gikk Den Fredrikshaldske Kongevei her, hovedinnfartsåren til Christiania.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2015

På kongevei gjennom Nøstvedtmarka

Av Eivind Molde |

Det minner ikke mye om en hovedvei etter dagens standard, men en gang var dette hovedinnfartsåren til Oslo fra sør. Den Fredrikshaldske Kongevei ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den var i bruk som hovedvei fram til ca. 1860. På de flate strekningene gjennom Nøstvedtmarka fikk nok kuskene god fart på hestene.

19 Sep 2015

Steinbruvann på langs

Av Eivind Molde |

Det er noe som beveger seg der ute i Steinbruvann - i raskt tempo sørover mot demningen. Ja, så raskt går det, at det umulig kan være snakk om en vanlig svømmetur. Så hva er dette for noe? Vel, det er en kar som kombinerer padling og svømming (ja, han tar jo svømmetak) - og under seg har han et bølgesurfebrett. 15 minutter brukte han - hver vei - Steinbruvann på langs.

19 Sep 2015

Lørdagstur ved Steinbruvann

Av Eivind Molde

Veien innover langs Steinbruvann er mye brukt både av gående og syklende. Det er ikke langt fra Grorud eller Romsås og inn hit.