Videre fra Tårnåsen

Et sjutall og en kongevogn - og en sykkel. Det er en fin sykkelvei, dette - fra Tårnåsen og nordover mot Øvre Prinsdal. Sjutallet forteller at strekningen er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. Den kongelige kjøredoningen er plassert på skiltet for å minne oss om at Den Fredrikshaldske Kongevei, hovedinnfartsåren til Christiania, gikk her. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden). Den var i bruk som hovedvei fram til ca. 1860.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2015

Tårnåsen

Av Eivind Molde

Turveien nordover fra Sofiemyr går inn i skogen - men det er ikke så lange strekningen gjennom skog, før man er framme ved Tårnåsen. Her sykler man på småveier gjennom bebyggelsen, før ferden går videre på fin grusvei i skogkanten forbi Øvre Prinsdal.

20 Sep 2015

Nordover fra Greverud

Av Eivind Molde

Det er et lett og fint terreng å sykle i. Ikke er det biltrafikk heller. Veien forbi Østre Greverud er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. En gang gikk Den Fredrikshaldske Kongevei her, hovedinnfartsåren til Christiania.

20 Sep 2015

På kongevei gjennom Nøstvedtmarka

Av Eivind Molde |

Det minner ikke mye om en hovedvei etter dagens standard, men en gang var dette hovedinnfartsåren til Oslo fra sør. Den Fredrikshaldske Kongevei ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den var i bruk som hovedvei fram til ca. 1860. På de flate strekningene gjennom Nøstvedtmarka fikk nok kuskene god fart på hestene.