Finnstad på grensen

Plassen Finnstad er et nydelig sted der det ligger østvendt mot Finntjern. Over trammen på gamlestua går grensen mellom Buskerud og Oppland, slik at gamlestua fra ca. 1850 ligger i Oppland, mens det nye huset bygget i 1910 ligger i Buskerud.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2015

Trosser forbudet

Av Oddbjørn Mantor |

Rett øst for Store Sinnera nord for Spålen hadde en bever felt dette treet. Dette er rett nord for naturreservatet, og man kunne kanskje tro at beveren hadde lest de nye skiltene som er kommet opp. De varsler om forbud mot sykling og felling av trær i Spålen-Katnosa naturreservat. Flere felte trær innenfor reservatet viser med all tydelighet at beveren har til hensikt å ignorere dette forbudet.

20 Sep 2015

Videre fra Tårnåsen

Av Eivind Molde

Et sjutall og en kongevogn - og en sykkel. Det er en fin sykkelvei, dette - fra Tårnåsen og nordover mot Øvre Prinsdal. Sjutallet forteller at strekningen er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. Den kongelige kjøredoningen er plassert på skiltet for å minne oss om at Den Fredrikshaldske Kongevei, hovedinnfartsåren til Christiania, gikk her. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden). Den var i bruk som hovedvei fram til ca. 1860.

20 Sep 2015

Tårnåsen

Av Eivind Molde

Turveien nordover fra Sofiemyr går inn i skogen - men det er ikke så lange strekningen gjennom skog, før man er framme ved Tårnåsen. Her sykler man på småveier gjennom bebyggelsen, før ferden går videre på fin grusvei i skogkanten forbi Øvre Prinsdal.