Mellom Døpefonten og Prekstolen

Fra Finnstad går det en blåmerket sti i retning Finnerudseter. Da passerer man Prekestolen, som igjen er blitt kjentmannspost. Det går også en umerket, men likevel tydelig sti østenfor blåstien som går forbi Døpefonten. Man skulle tro at Døpefonten ligger i nærheten av Prekestolen, men det er faktisk et godt stykke mellom dem. Det er denne stien vi her går. Som man ser, er det ikke vanskelig å se hvor den går, selv uten merker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2015

Finnstad på grensen

Av Oddbjørn Mantor

Plassen Finnstad er et nydelig sted der det ligger østvendt mot Finntjern. Over trammen på gamlestua går grensen mellom Buskerud og Oppland, slik at gamlestua fra ca. 1850 ligger i Oppland, mens det nye huset bygget i 1910 ligger i Buskerud.

05 Sep 2015

Trosser forbudet

Av Oddbjørn Mantor |

Rett øst for Store Sinnera nord for Spålen hadde en bever felt dette treet. Dette er rett nord for naturreservatet, og man kunne kanskje tro at beveren hadde lest de nye skiltene som er kommet opp. De varsler om forbud mot sykling og felling av trær i Spålen-Katnosa naturreservat. Flere felte trær innenfor reservatet viser med all tydelighet at beveren har til hensikt å ignorere dette forbudet.

20 Sep 2015

Videre fra Tårnåsen

Av Eivind Molde

Et sjutall og en kongevogn - og en sykkel. Det er en fin sykkelvei, dette - fra Tårnåsen og nordover mot Øvre Prinsdal. Sjutallet forteller at strekningen er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. Den kongelige kjøredoningen er plassert på skiltet for å minne oss om at Den Fredrikshaldske Kongevei, hovedinnfartsåren til Christiania, gikk her. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden). Den var i bruk som hovedvei fram til ca. 1860.