Døpefonten

Det lille tjernet Døpefonten ligger vakkert til langs den umerkete stien mellom Finnstad og Finnerudseter. Jeg har gått denne stien relativt ofte de siste årene, men har aldri møtt et eneste menneske her. Det er ikke vanskelig tilgjengelig. Man kan f.eks. sykle fra Tverrsjøstallen til Finnstad. Der må man sette fra seg syklene, da det er forbudt å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat som dette lille tjernet befinner seg i.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Sep 2015

Mellom Døpefonten og Prekstolen

Av Oddbjørn Mantor

Fra Finnstad går det en blåmerket sti i retning Finnerudseter. Da passerer man Prekestolen, som igjen er blitt kjentmannspost. Det går også en umerket, men likevel tydelig sti østenfor blåstien som går forbi Døpefonten. Man skulle tro at Døpefonten ligger i nærheten av Prekestolen, men det er faktisk et godt stykke mellom dem. Det er denne stien vi her går. Som man ser, er det ikke vanskelig å se hvor den går, selv uten merker.

20 Sep 2015

Finnstad på grensen

Av Oddbjørn Mantor

Plassen Finnstad er et nydelig sted der det ligger østvendt mot Finntjern. Over trammen på gamlestua går grensen mellom Buskerud og Oppland, slik at gamlestua fra ca. 1850 ligger i Oppland, mens det nye huset bygget i 1910 ligger i Buskerud.

05 Sep 2015

Trosser forbudet

Av Oddbjørn Mantor |

Rett øst for Store Sinnera nord for Spålen hadde en bever felt dette treet. Dette er rett nord for naturreservatet, og man kunne kanskje tro at beveren hadde lest de nye skiltene som er kommet opp. De varsler om forbud mot sykling og felling av trær i Spålen-Katnosa naturreservat. Flere felte trær innenfor reservatet viser med all tydelighet at beveren har til hensikt å ignorere dette forbudet.