Inn til Nygård

Også i Bærumsmarka har høstfargene tatt over. I dag var det turfolk som fikk oppleve dette på vei fra Øverland til Sæteren og Nygård.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Sep 2015

Høst på Krokskogen

Av Torgeir Stenstad |

Ennå godt med tyttebær og i dag flott turvær, selv om myrene var tunge og våte, her sør for Øyangen.

23 Sep 2015

Høstlig ved Svartkulp

Av Kjersti von Krogh

Sørvest for Breisjøen og dypt i terrenget ligger Svartkulp (247 moh.), som bærer sitt navn med rette. Fra gammelt av har det vært historier om huldra som den rette eier til denne kulpen. Tjernet skimtes så vidt fra veien mellom Evensetermyra og Breisjøen.

20 Sep 2015

Løypestart ved Langtjern

Av Nina Didriksen

Innfallsport med utfartsparkering. Enkelte foretrekker å kjøre hit til Langtjern og starte skituren herfra. Løypa er en av de sentrale i Ringkollen-området. Det er også blåmerkede stier, og fint å sykle. Veien på bildet går i retning Storflåtan.