Viser vei til krigsminne

Det er ikke alltid man legger merke til små skilt som ikke er offisielle trafikkskilt. Men dette, langs Kolbulinna, er vel verdt å merke seg. Her starter veien som går innover til Vindflomyrene. Der er det satt opp en minnetavle i forbindelse med flyslippene som fant sted under krigen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2015

Kveld ved Mosjøen

Av Berit Saghaug Mørck

Stille og nydelig ved Mosjøen i kveld.

27 Sep 2015

Høst ved Spålen

Av Berit Saghaug Mørck

En flott høstdag ved Spålen. Vi gikk rundt vannet og traff ingen på turen.

29 Sep 2015

Abborvannbekken meandrer ut i Bogstadvannet

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha meandret seg gjennom det bevokste myrpartiet nederst i Kråkadalen, gjør Abborvannbekken en siste sving før den renner ut i Bogstadvannet. Siden bekken kan høres godt fra sideveien fra Brunkollveien forbi Fløtmyra, hadde fotografen store forventninger til friske fosser og stryk nedenfor sti/bekkekrysset på bilde nr. 17964. Det viste seg å ikke holde stikk. Bekken går stort sett i stryk, men de er heller tamme, og bekkeleiet er også ryddet ved at steiner er kastet til siden. Her kreves mye vann for at det skal bli skikkelig bekkebrus. Skogbunnen langs breddene er ganske fuktig og leiret, og tettvokst med grankratt hvor grenene nederst har tørket inn, men ikke falt av. Det tar sin tid å forsere, og det er ingen fornøyelse å følge bekken. Markadatabase-kartet er også nokså summarisk, og bekkeløpet med sideløp er unøyaktig og forenklet tegnet på myrflata før utløpet. Men ovenfor sti/bekkekrysset er det mye av interesse, som fossen på bilde nr. 22728.