Vindflosætra

En gang var det fem hus her på Vindflosætra. Etter brannen i 1930 er det disse to som står igjen. Nederst ligger fjøset, nærmest ser vi størhuset, som er satt i stand av en gjeng frivillige under ledelse av Torbjørn Alm. Blant annet er det lagt nytt tak.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Okt 2015

Ved naturreservatets grense

Av Eivind Molde |

Her ved stien mot Vindflosætra går grensen for Vindflomyrene naturreservat. Vi befinner oss helt i den sørøstre delen av reservatet, som dekker er areal på 3500 dekar i Østre Toten og Hurdal. Fra informasjonstavla ved stien ser vi inn i reservatet, og over mot Hurdal kommune på den andre siden av Søndre Vindflotjernet.

01 Okt 2015

På sti mot Vindflosætra

Av Eivind Molde |

Kommer man innover Totenåsen på Knutssætervegen, må man over på sti dersom Vindflosætra er målet. Legg merke til det lille skiltet oppe til venstre i bildet - det markerer starten på stien. Den er godt merket.

01 Okt 2015

Ved krigsminnesmerket på Vindflomyrene

Av Eivind Molde |

Sverre Dysthe har tatt turen innover Totenåsen, og stanser opp ved minneplaten som er satt opp langs Knutssætervegen på Vindflomyrene. Her ble det sluppet to laster med våpen og ammunisjon fra England på ettervinteren 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 Milorg i Kolbu tok imot flylastene, som kom 22. februar og 3. mars.