Størhuset på Vindflosætra

Dette er kanskje det mest autentiske seterhuset på Totenåsen. Nå er det satt i stand av en dugnadsgjeng ledet av Torbjørn Alm.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Okt 2015

Vindflosætra

Av Eivind Molde

En gang var det fem hus her på Vindflosætra. Etter brannen i 1930 er det disse to som står igjen. Nederst ligger fjøset, nærmest ser vi størhuset, som er satt i stand av en gjeng frivillige under ledelse av Torbjørn Alm. Blant annet er det lagt nytt tak.

01 Okt 2015

Ved naturreservatets grense

Av Eivind Molde |

Her ved stien mot Vindflosætra går grensen for Vindflomyrene naturreservat. Vi befinner oss helt i den sørøstre delen av reservatet, som dekker er areal på 3500 dekar i Østre Toten og Hurdal. Fra informasjonstavla ved stien ser vi inn i reservatet, og over mot Hurdal kommune på den andre siden av Søndre Vindflotjernet.

01 Okt 2015

På sti mot Vindflosætra

Av Eivind Molde |

Kommer man innover Totenåsen på Knutssætervegen, må man over på sti dersom Vindflosætra er målet. Legg merke til det lille skiltet oppe til venstre i bildet - det markerer starten på stien. Den er godt merket.