Samling for dugnadsgjengen

Trivelig samling i strålende vær på Vindflosætra. Dugnadsgjengen på 15 er invitert for å markere at arbeidet med å restaurere bygningen er fullført. Arbeidet startet i 2012. Blant annet er det lagt nytt tak - vegger og inngangsparti er utbedret, og pipa og peisen, som hadde rast ned, er murt opp igjen. Innvendig har det vært viktig å beholde den autentiske stilen, med jordgulv, kjøkken, bord, stoler og senger. Det har også vært viktig å beholde melkerommet i opprinnelig stil, med hyller for butter, spann og annet utstyr. Vindflosætra er kanskje det mest autentiske seterhuset på Totenåsen. Det var drift her fram til 1955.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Okt 2015

God stemning på setervollen

Av Sverre Dysthe

Pølse og kaffe, og god stemning i dugnadsgjengen – for nå er jobben gjort. Torbjørn Alm fra Kolbu har ledet arbeidet med å restaurere størhuset på Vindflosætra. Arbeidet startet i 2012. Det er gjennomført i regi av 2-ertura, en gruppe som på frivillig basis jobber med å ta vare på gamle stier og seterhus på Totenåsen. Vindflosætra er kanskje det mest autentiske seterhuset på åsen. Det var drift her fram til 1955.

05 Okt 2015

Høstkveld ved Damtjern

Av Eivind Molde

Noen fugler lager krusninger på vannet, ellers er det blikkstille på Damtjern i kveld.

05 Okt 2015

Turvei med utsikt

Av Eivind Molde |

En gang gikk Drammensbanen her. Nå er traseen en populær turvei. Om vinteren går det skiløype på veien. Utsikten mot Lierdalen er upåklagelig.