Gjerdingen gård

Som så mange andre Markaplasser har også Gjerdingen vært bebodd av finner, men plassen gikk så siden inn i Nordmarksgodset. I 1919 ble stedet imidlertid skilt ut og kjøpt av direktør Gerhard Kallevig, og brukes i dag som fritidsbolig av Kallevigfamilien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Aug 1999

Krepsefangst fra Gjerdingen

Av Steinar Kjærnsrød

Gjerdingen er et av Markas beste krepsevann, her fangst fra Belgen - som tilhører Jevnaker allmenning sin del av vannet. I tillegg har Lunner allmenning rettigheter i østre del, mens Løvenskiold eier søndre del, og krepsingen her forvaltes av OFA. Fangsten på bildet er 125 kreps, fanget i løpet av noen timer ved plukking på åtepinner.

06 Aug 1999

Belgen

Av Steinar Kjærnsrød

Belgen er navnet på en stor vik i nordvestenden av Gjerdingen, og det er vel formen på denne som navnet stammer fra? Men i denne vika finner vi også noen av de fineste teltplassene og krepseplassene langsmed Gjerdingen. Krepsingen i denne delen av Gjerdingen er underlagt Jevnaker allmenning

07 Aug 1999

Rajebråthytta

Av Steinar Kjærnsrød

Rajebråtan ligger ved veien i nordenden av Gjerdingen, og er vel mest kjent på vinterstid da det er enkel servering herfra i helgene