Demningen ved Mosjøen mai 2007

Som nevnt under bilde nr. 24444 var demningen ved Mosjøen kjentmannspost i perioden 2006-08. I mai 2007 var vannstanden i Mosjøen så høy at demningen rant over, og det dannet seg flere fine fossefall. Lekkasjene i demningen var der allerede da.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2015

Demningen ved Mosjøen oktober 2015

Av Odd Tore Saugerud

I perioden 2006-08 skulle det vært R-post (repetisjonsspost) for kjentmannsmerket på Langvassbrenna, men den måtte gå ut på grunn av sårbart område. Erstatningsposten ble demningen ved Mosjøen. Vi tok et raskt gjensyn med denne nå i 2015. Demningen er fortsatt satt, Mosjøen var nær full, men vannføringen i starten på Moselva mot Jevnaker var heller beskjeden denne dagen, bare lekkasjevann gjennom demningen. I mai 2007 var det mer fart i sakene, se bilde nr. 24445.

26 Okt 2015

Rast ved sydenden av Langvannet

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Langvannet er det en fin rasteplass på en liten odde rett vest for skiløypa. Selv om vannet på kartet ser både langt og ganske rett ut, så bøyer det såpass mye at det ikke er mulig å se helt til nordenden herfra. Jeg gikk ofte løypa fra Mosjøen via Langvann til Sinnerdalen på 1970-tallet. Fin løype, men utforkjøringene mot Sinnerdalen mellom trestammene var ikke greie annet enn når det var blåføre og helst bra med nysnø.

26 Okt 2015

Klima for furuskog

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke bare trig.tårnet som er merket av at klimaet på topplatået av Langvassbrenna er tøft. Furuene klarer seg bra, men blir ikke høye, mens granene blir pistrete og henger med toppen. Men i søkkene finner grana ly, og så lager den også ly for seg selv slik at den erobre nye områder der jordsmonnet ikke er for skrint.