Jaklefoss el.verk: mulige rester etter fangdemningen

Bilde nr. 19537 viser en jerndings som ligger rett ved bekken fra Røstjerna der bekken og veien til Langvann skiller lag. I bekken ved dingsen ligger det steiner tvers over bekken. På sydsiden av bekken, og med start omtrent der steinene ligger, går det en grøft mer og mindre parallelt med bekken. Den kan følges stykkevis til og ned stupet som danner Jaklefossen. Bekken er tydelig gravd ut i det flate terrenget før steinen, men renner videre som en vanlig, «vill» bekk. Dette er sannsynligvis spor etter inntaket og rørgaten til Jaklefoss el.verk, anlagt 1909 av Olaf Færden. Det er mange hytter i området som nok har hatt behov for stein til fundamenter o.l.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Mai 2007

Demningen ved Mosjøen mai 2007

Av Odd Tore Saugerud |

Som nevnt under bilde nr. 24444 var demningen ved Mosjøen kjentmannspost i perioden 2006-08. I mai 2007 var vannstanden i Mosjøen så høy at demningen rant over, og det dannet seg flere fine fossefall. Lekkasjene i demningen var der allerede da.

26 Okt 2015

Demningen ved Mosjøen oktober 2015

Av Odd Tore Saugerud

I perioden 2006-08 skulle det vært R-post (repetisjonsspost) for kjentmannsmerket på Langvassbrenna, men den måtte gå ut på grunn av sårbart område. Erstatningsposten ble demningen ved Mosjøen. Vi tok et raskt gjensyn med denne nå i 2015. Demningen er fortsatt satt, Mosjøen var nær full, men vannføringen i starten på Moselva mot Jevnaker var heller beskjeden denne dagen, bare lekkasjevann gjennom demningen. I mai 2007 var det mer fart i sakene, se bilde nr. 24445.

26 Okt 2015

Rast ved sydenden av Langvannet

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Langvannet er det en fin rasteplass på en liten odde rett vest for skiløypa. Selv om vannet på kartet ser både langt og ganske rett ut, så bøyer det såpass mye at det ikke er mulig å se helt til nordenden herfra. Jeg gikk ofte løypa fra Mosjøen via Langvann til Sinnerdalen på 1970-tallet. Fin løype, men utforkjøringene mot Sinnerdalen mellom trestammene var ikke greie annet enn når det var blåføre og helst bra med nysnø.