Jaklefoss: utsikt fra toppen av den søndre fossestrengen

I terrenget nedover fra starten på rørgaten har det blitt bygd flere nye hytter, og terrenget er stedvis ryddet og bearbeidet. Det var derfor behov for å ta sikkert utgangspunkt fra den søndre fossestrengen, og søke etter spor etter rørledningstraséen i stupet syd for denne. Da var det greit med en liten pause for å nyte utsikten først. Hit er det ikke tilrådelig å gå når det er flom.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: mulige rester etter fangdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 19537 viser en jerndings som ligger rett ved bekken fra Røstjerna der bekken og veien til Langvann skiller lag. I bekken ved dingsen ligger det steiner tvers over bekken. På sydsiden av bekken, og med start omtrent der steinene ligger, går det en grøft mer og mindre parallelt med bekken. Den kan følges stykkevis til og ned stupet som danner Jaklefossen. Bekken er tydelig gravd ut i det flate terrenget før steinen, men renner videre som en vanlig, «vill» bekk. Dette er sannsynligvis spor etter inntaket og rørgaten til Jaklefoss el.verk, anlagt 1909 av Olaf Færden. Det er mange hytter i området som nok har hatt behov for stein til fundamenter o.l.

26 Mai 2007

Demningen ved Mosjøen mai 2007

Av Odd Tore Saugerud |

Som nevnt under bilde nr. 24444 var demningen ved Mosjøen kjentmannspost i perioden 2006-08. I mai 2007 var vannstanden i Mosjøen så høy at demningen rant over, og det dannet seg flere fine fossefall. Lekkasjene i demningen var der allerede da.

26 Okt 2015

Demningen ved Mosjøen oktober 2015

Av Odd Tore Saugerud

I perioden 2006-08 skulle det vært R-post (repetisjonsspost) for kjentmannsmerket på Langvassbrenna, men den måtte gå ut på grunn av sårbart område. Erstatningsposten ble demningen ved Mosjøen. Vi tok et raskt gjensyn med denne nå i 2015. Demningen er fortsatt satt, Mosjøen var nær full, men vannføringen i starten på Moselva mot Jevnaker var heller beskjeden denne dagen, bare lekkasjevann gjennom demningen. I mai 2007 var det mer fart i sakene, se bilde nr. 24445.