Store Røstjern: demningen

Demningen ved Store Røstjern er med sine 200 meter enda lengre enn den ved Lille Røstjern, men ikke så høy. Bildet viser at den opprinnelig var en tørrmurt gråsteindemning, som senere har blitt tettet på vannsiden med betong og samtidig fått bredere damkrone. Ringkollstua og åsene rundt ligger fortsatt badet i gyllen aftensol, men ved vannet har det alt blitt merkbart kjøligere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Lille Røstjern: vannledningen fra Store Røstjern

Av Odd Tore Saugerud

Vannledningen fra Store Røstjern går på en utsprengt hylle forbi Lille Røstjern. Den ligger delvis utildekket, og på et rørbend kan man at det er produsert i 1952, se innsettet i øvre venstre hjørne.

27 Okt 2015

Lille Røstjern: tjernet sett fra vika i sydvest

Av Odd Tore Saugerud

Lille Røstjern er et ganske pent, lite vann med lite torv langs breddene. Bildet er tatt fra der demningen er høyest på luftsiden.

27 Okt 2015

Lille Røstjern: utløpet med lite vannhjul

Av Odd Tore Saugerud

Der hvor damluken til Lille Røstjern var, har demningen rast sammen, og vannstanden er nå lav. Nedenfor demningen ligger dette litt merkelige vannhjulet med påkoblingsstuss og ventil mot rørledning. Sannsynligvis er dette en type vannmåler, som måler gjennomstrømmet mengde. Det er for lite og tynnvegget til å være et vannhjul for drift av maskineri.