Store Røstjern: den opprinnelige steindemningen

Den opprinnelige steindemningen her, og også den ved Lille Røstjern, ble bygget i 1908 i forbindelse med at Jaklefoss kraftverk ble anlagt. Dette må ha vært et stort anlegg for å produsere 130 kW, som ikke er mer enn vanlig motoreffekt i en middels stor SUV i dag. Men tilsiget til Røstjerna var nok ikke all verden, hovedsakelig bekken fra Mosatjern i nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Store Røstjern: demningen

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Store Røstjern er med sine 200 meter enda lengre enn den ved Lille Røstjern, men ikke så høy. Bildet viser at den opprinnelig var en tørrmurt gråsteindemning, som senere har blitt tettet på vannsiden med betong og samtidig fått bredere damkrone. Ringkollstua og åsene rundt ligger fortsatt badet i gyllen aftensol, men ved vannet har det alt blitt merkbart kjøligere.

27 Okt 2015

Lille Røstjern: vannledningen fra Store Røstjern

Av Odd Tore Saugerud

Vannledningen fra Store Røstjern går på en utsprengt hylle forbi Lille Røstjern. Den ligger delvis utildekket, og på et rørbend kan man at det er produsert i 1952, se innsettet i øvre venstre hjørne.

27 Okt 2015

Lille Røstjern: tjernet sett fra vika i sydvest

Av Odd Tore Saugerud

Lille Røstjern er et ganske pent, lite vann med lite torv langs breddene. Bildet er tatt fra der demningen er høyest på luftsiden.