Stormyra: nordre utløper

Dette er den nordre utløperen av Stormyra nord for Heikampen. Som bildet viser, er myra skikkelig våt, og med en ganske stor myrputt. Mesteparten av fargene er nå vekk, bare litt brunt er igjen. I bakgrunnen den nærmeste av to 496 moh.-koller, begge med stup mot øst. Markadatabase-stedet «Smedmyra» ligger i østkanten av tarmen som binder selve Stormyra og utløperen mot nord sammen, mens den egentlige Smedmyra ligger en kote høyere og lenger mot nordøst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Nov 2015

Stormyra: merkelige tuer i myra

Av Odd Tore Saugerud

Stormyra nord for Heikampen har en lang utløper mot nord med en stor og flere små myrputter. I tarmen mellom hovedmyra og denne er det er parti med ganske store tuer i myra. Siden myra har karakter av nærmest flytetorv i dette området, var det med + 2 °C i lufta og søkkvåt myr ikke sunt å undersøke dette nærmere denne dagen, men flytetorv og gamle stubber er kanskje ikke en sannsynlig kombinasjon?

10 Nov 2015

Vraket av Piper Cub LN-TVR

Av Odd Tore Saugerud |

Vraket var kjentmannspost i 2010-12, men da rakk vi ikke å ta den. Men samlingen skal bli komplett, så bedre sent enn aldri. Den ble tatt fra et søkk midt på den nordligste utløperen av Stormyra. Derfra danner det seg et bekkesig som følger en liten dal rett til vraket. Vraket ligger i nordenden av et stup/skrent som er godt synlig i terrenget fordi skogen er noe mer åpen der. GPS-koordinater 32 V 8856 6071, dvs. 60 meter lenger øst enn oppgitt i håndboka.

08 Nov 2015

Finnerud sett fra Kobberhaugene

Av Erik Unneberg

I dag ble det en tur opp på Kobberhaugene, og derfra var det grei utsikt mot Finnerud, i alle fall gjennom teleobjektivet.