Fortsatt nedtapping av Nøklevann

Heftyes steinbru i nordenden av Nøklevann er nå kommet helt til syne. Midtveis ligger en liten øy, som er blitt hetende Palmeøya på folkemunne. Frost sist natt gjorde at isen hadde lagt seg på det lille som var igjen av vann nord for brua.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Nov 2015

Mot Bogstadvannet og Holmenkollen

Av Torgeir Stenstad

Tåkedottene hadde vondt for å forsvinne fra deler av Sørkedalen i dag. Her er vi sør i Høgåsen og ser mot Bogstadvannet. Lett frost og vinteren er på vei om ikke lenge.

12 Nov 2015

Burudvann: ny bunnluke, gjenmurt overløp, forskalingene blir revet

Av Odd Tore Saugerud

Siden vannstanden er på vei oppover igjen, må støpearbeidene på demningen være ferdige. Vannsiden er fortsatt forbudt område, men luftsiden viser nytt utløp i bunnen (bunnluke), og at overløpet er helt gjenmurt. På vannsiden var arbeiderne i ferd med å rive ned forskalingen. I østenden av demningen var det nå et ca. 2 meter bredt opprom med bart fjell og innborede armeringsjern. Kanskje blir det her et nytt overløp? I så fall blir fossen fra demningen og ned til bekken erstattet av et ganske viltert stryk.

12 Nov 2015

Burudvann: vannstanden er på vei oppover igjen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 24510 reiser spørsmålet om vannet har steget siden sist. Dette bildet gir svaret: Nå er steinfyllingen over østre løp omtrent 30 cm under vann, mens den sist stakk minst 20 cm over vannet, bilde nr. 24382. Vannstanden har derfor steget med anslagsvis 0,5 meter siden sist.