Solnedgang ved Grini-eika

Denne store eika ligger rette ved Ankerveien, ved jordet som heter Bjønnestykket. Under krigen ble eika benyttet som smuglersted for beskjeder til og fra fanger på Grini. Fangene ble utkommandert til å arbeide på jordet, og de fikk derfor tilgang til eika, der papirlapper ble hentet og levert på et avtalt sted ved treet. Jordet ble for øvrig kalt "Øst-Preussen", da det ligger øst for Grini.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Nov 2015

Fortsatt nedtapping av Nøklevann

Av Torgeir Stenstad

Heftyes steinbru i nordenden av Nøklevann er nå kommet helt til syne. Midtveis ligger en liten øy, som er blitt hetende Palmeøya på folkemunne. Frost sist natt gjorde at isen hadde lagt seg på det lille som var igjen av vann nord for brua.

14 Nov 2015

Mot Bogstadvannet og Holmenkollen

Av Torgeir Stenstad

Tåkedottene hadde vondt for å forsvinne fra deler av Sørkedalen i dag. Her er vi sør i Høgåsen og ser mot Bogstadvannet. Lett frost og vinteren er på vei om ikke lenge.

12 Nov 2015

Burudvann: ny bunnluke, gjenmurt overløp, forskalingene blir revet

Av Odd Tore Saugerud

Siden vannstanden er på vei oppover igjen, må støpearbeidene på demningen være ferdige. Vannsiden er fortsatt forbudt område, men luftsiden viser nytt utløp i bunnen (bunnluke), og at overløpet er helt gjenmurt. På vannsiden var arbeiderne i ferd med å rive ned forskalingen. I østenden av demningen var det nå et ca. 2 meter bredt opprom med bart fjell og innborede armeringsjern. Kanskje blir det her et nytt overløp? I så fall blir fossen fra demningen og ned til bekken erstattet av et ganske viltert stryk.