Roen seter - gammelt stølshus

I dag dominerer hytter på den flotte vollen på Roen seter, men noen av de gamle stølshusene er bevart, på bildet her i skogbrynet der stien går videre mot Elgstøa. I døren på huset på bildet er det risset inn M. Roen - 1937. Kan det være Martha Sogn som var budeie her i 27 år før krigen?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 1999

Roenseter - utsikt mot Gjerdingen

Av Steinar Kjærnsrød

Roenseter må ha hatt en av de fineste beliggenhetene av alle nordmarkssetrene, før høye grantrær og kraftlinje skjemmer utsikten mot Gjerdingen østover.

07 Aug 1999

Gjerdingen gård

Av Steinar Kjærnsrød

Som så mange andre Markaplasser har også Gjerdingen vært bebodd av finner, men plassen gikk så siden inn i Nordmarksgodset. I 1919 ble stedet imidlertid skilt ut og kjøpt av direktør Gerhard Kallevig, og brukes i dag som fritidsbolig av Kallevigfamilien.

07 Aug 1999

Krepsefangst fra Gjerdingen

Av Steinar Kjærnsrød

Gjerdingen er et av Markas beste krepsevann, her fangst fra Belgen - som tilhører Jevnaker allmenning sin del av vannet. I tillegg har Lunner allmenning rettigheter i østre del, mens Løvenskiold eier søndre del, og krepsingen her forvaltes av OFA. Fangsten på bildet er 125 kreps, fanget i løpet av noen timer ved plukking på åtepinner.