Grønn desember

Alnsjøen (237 moh.) ligger nordøst for Årvollåsen og har vært drikkevannskilde for Oslo siden 1930 da demningen ble bygget. Dammen er senere restaurert, og det er også det vakre bygget på damkronen og klorhuset med nytt renseanlegg. I bakgrunnen ser vi Røverkollen med tårnet (401 moh.).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Des 2015

Solid is på Setertjern

Av Jarle Jensen

Kuldegradene det siste døgnet har bedret isforholdene. Her har Skiforeningens løypebas målt isen på Setertjern til 20 cm. For ordens skyld bør det nevnes at løypebasen er bak og ikke foran kameraet.

11 Des 2015

Mildværet har tæret på snøen på Skullerud

Av Skiforeningen |

Men det ligger en tynne stripe med snø igjen. Kanskje kuldegrader til helgen kan gi påfyll av snø. Bildet er fra webkameraet på Skullerudstua.

09 Des 2015

Utsikt mot Tyrifjorden

Av Odd Tore Saugerud

Rokkemyrfjellet i sydvest tar mesteparten av utsikten mot Tyrifjorden (Storfjorden). Bak dette skimtes på venstre side Storøya, og, til høyre for midten, sydenden av Røyselandet. Av fjorden er ytterkantene mot Vest-Modum (Finnemarka), mot utløpet ved Vikersund og mot Øst-Modum og Holleia fortsatt synlige.