Uthuset på Persbråten

Allerede i 2010 hadde mesteparten av låven på Persbråten rast sammen, se bilde nr. 12580, og siden da har den blitt revet fullstendig og fjernet. Nå er uthuset med «hybel» i ferd med å følge etter. Beboeren har flyttet ut, huset er stadig mer skjevt, med knuste vinduer, omfattende forråtnelse, i det hele tatt manglende vedlikehold. Også selve våningshuset begynner å vise spor av forfall, men her holder fortsatt gjestearbeidere hus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Des 2015

Fangdammen til vannverket i liten vannføring

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 12586 viser fangdammen i stor høstvannføring, som gjør at selve demningen og uttaket til vannledningen blir usynlige. Dette bildet viser demningen med et ganske lite overløp, og med uttaket ned i venstre hjørne. Rørlengder fra rørledningen er brukt som stikkrenner et par steder i driftsveien på nordsiden av elva.

14 Des 2015

Lars Åges bru 2015

Av Odd Tore Saugerud

Som omtalt under bilde nr. 12582 fra oktober 2010 er Lars Åges bru praktisk for å krysse Urselva tørrskodd ovenfor Persbråten. Da var den allerede morken. Nå er den ubrukbar for alle andre enn de som tar sjansen på å balansere på rundstokkene som bærer den.

15 Des 2015

Her blir det snø til jul

Av Rolf Storbråten |

Snøproduksjonen er i gang i skileiken på Ringkollen.