Geminidenes døgn sett mot øst fra Skuibakken

Natten mellom 14. og 15. desember er den perioden da stjerneskuddsvermen Geminidene er mest intens, med opptil 120 stjerneskudd i timen. Å observere dem krever fri sikt fra øst til vest, og helst ikke måne eller annen belysning som gir strølys på himmelen. Toppen av stillaset på Skuibakken var en mulighet. Geminidene er fragmenter av asteroiden Phaeton, og stråler ut fra stjernebildet Tvillingene, som er til venstre for Orion og et stykke over Kolsås på bildet. Mens jeg gjorde klar utstyret, kom det to kraftige stjerneskudd, og et tredje etter at det var rigget opp. Men de kom mye høyere enn stjernebildet, og gikk over det området objektivet dekker. Senere kom det ikke flere på østhimmelen, så da ble det å nyte utsikten mot øst i stedet. I forgrunnen lyshavet fra Vestre Bærum foran silhuetten av Kolsås, med lys og dis fra Oslo i bakgrunnen. Til høyre Kirkerudbakkenn med flomlys og snøkanonen, og helt i høyre kant av bildet Tanum kirke i hvitt flomlys.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Des 2015

Uthuset på Persbråten

Av Odd Tore Saugerud

Allerede i 2010 hadde mesteparten av låven på Persbråten rast sammen, se bilde nr. 12580, og siden da har den blitt revet fullstendig og fjernet. Nå er uthuset med «hybel» i ferd med å følge etter. Beboeren har flyttet ut, huset er stadig mer skjevt, med knuste vinduer, omfattende forråtnelse, i det hele tatt manglende vedlikehold. Også selve våningshuset begynner å vise spor av forfall, men her holder fortsatt gjestearbeidere hus.

14 Des 2015

Fangdammen til vannverket i liten vannføring

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 12586 viser fangdammen i stor høstvannføring, som gjør at selve demningen og uttaket til vannledningen blir usynlige. Dette bildet viser demningen med et ganske lite overløp, og med uttaket ned i venstre hjørne. Rørlengder fra rørledningen er brukt som stikkrenner et par steder i driftsveien på nordsiden av elva.

14 Des 2015

Lars Åges bru 2015

Av Odd Tore Saugerud

Som omtalt under bilde nr. 12582 fra oktober 2010 er Lars Åges bru praktisk for å krysse Urselva tørrskodd ovenfor Persbråten. Da var den allerede morken. Nå er den ubrukbar for alle andre enn de som tar sjansen på å balansere på rundstokkene som bærer den.