Husmannsplassen Askelia under Ramsåsen

Helt inntil lysløypa vest for jordene på Jordbru, ca. 50 meter nord for stien opp Kantebakk, ligger tuftene etter husmannsplassen Askelia. To ruiner, en tydelig i venstre side av bildet, og en mindre tydelig bak treet nær høyre side. Bebodd og drevet fra før 1863 til litt etter 1900 av bygselsmann Erik Svenske. Huset ble solgt til nedrivning i 1910 og flyttet til Levrejordet under Kolsås. Kanskje av interesse for den som ferdes i i lysløypa?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Nov 2011

Østre Purvollen 2011: forfallet i gang, men ikke tydelig ennå

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser at allerde i 2011 hadde svillstokken i stuedelen råtnet opp fullstendig, men denne skaden overså vi den gang. Ellers var bygningene i tilsynelatende brukbar stand. Overbygget over inngangspartiet var i orden så sent som i oktober 2014. På driftsbygningen har en av bølgeblikkplatene på taket blåst av det siste året, så taket lekker og råteskader er uungåelige også der.

30 Nov 2015

I eventyrskog over Revlikollen

Av Kjersti von Krogh

Vi går inn i adventstiden på barmarksføre, men det er et flott alternativ til snødekket mark å gå på grønn mose i den naturvernete skogen over Revlikollen og Slengfehøgda (412 moh.). Og bak mosekledde kjempesteiner dukker det opp både tusser og troll i denne villmarka, så min firbente turkamerat, Milo, er stadig på vakt!

29 Nov 2015

Farlig nedfall ved Sarabråten

Av Torgeir Stenstad

Nattens vindkast hadde gjort at denne kjempen gikk over ende. Da den kun hang i en ledning, måtte det vises stor forsiktighet, og Bymiljøetaten ble varslet.