Elveløpet fra Storflåtan mot Loka

Vassdraget fra Storflåtan var fløtningselv blant annet for tømmeret fra kjerraten i Åsa, og var i bruk som det til tømmerbilene overtok. Det var derfor viktig at elveløpet var så rett og regelmessig som mulig, slik som bildet viser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Jan 2016

Loka: et grunt vann

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser Loka sett fra nordbredden. Vinterstid, med snø og lav vannstand, er alle småøyene godt synlige. Det er påfallende hvordan lyset skiftet fra litt gyllent til mer kaldt og blått i løpet av noen få minutter. Men det virket som om at temperaturen også sank følbart samtidig.

19 Jan 2016

Loka sett fra utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Dette er utløpet fra Loka, og stryket der fossekallen på bilde nr. 24853 ble fotografert. Sommerbildet, bilde nr. 20034, er tatt fra omtrent samme sted, men da var vannstanden høyere.

19 Jan 2016

Fossekallen tar en liten pause i matjakten

Av Odd Tore Saugerud |

Siden den grunne elva fra Storflåtan er helt åpen fra Flåtademningen og ut i Vesleflåtan, er den et paradis for fossekallene vinterstid. Jeg observerte sannsynligvis fire individer på turen langs elva, to øverst nær Storflåtan, og to her i stryket ved Lokademningen. De var i hektisk aktivitet, dykket og «fløy» i vannet, snappet luft, og dykket igjen. Men av og til tok de en tre-fire sekunders pause for å komme seg igjen og skaffe seg oversikt, og da gikk det an å sikte seg inn på dem. Men avstanden ble i lengste laget, de har en ganske stor intoleransesirkel.