Flåtademningen: vinterstemning med snødekkede trær og et skispor som vender

Det ble enda en herlig vinterdag i Marka, kald, men vakker. Over Storflåtan er det ikke preparert løype ennå, men det går skispor mellom øst- og vestbredden, og jeg så minst to skiløpere krysse vannet. Løypa over brua nedenfor demningen var nypreppet, men det var uventet lite snø enkelte steder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Jan 2016

Flåtademningen: bare vann gjennom bunnluka

Av Odd Tore Saugerud

Som bildet viser, er det bare ubetydelige lekkasjer i den isdekkete luka i det gamle fløtningsløpet, slik at vannet hovedsakelig kommer gjennom bunnluka og derfor er bunnvann. Vann har størst spesifikk vekt ved +4 °C, så vanntemperaturen her er høyere enn i utløp hvor det renner overflatevann.

19 Jan 2016

Elveløpet fra Storflåtan mot Loka

Av Odd Tore Saugerud

Vassdraget fra Storflåtan var fløtningselv blant annet for tømmeret fra kjerraten i Åsa, og var i bruk som det til tømmerbilene overtok. Det var derfor viktig at elveløpet var så rett og regelmessig som mulig, slik som bildet viser.

19 Jan 2016

Loka: et grunt vann

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser Loka sett fra nordbredden. Vinterstid, med snø og lav vannstand, er alle småøyene godt synlige. Det er påfallende hvordan lyset skiftet fra litt gyllent til mer kaldt og blått i løpet av noen få minutter. Men det virket som om at temperaturen også sank følbart samtidig.