Ingjerdsbrenna

I dette området av Krokskogen er det mange små "brenner" og lave åser med glissen skog som gir fint utsyn. Her utsikt nord-nordvestover, retning Norefjell og Vikerfjell.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Feb 2004

Typiske os-hull på Sør-Elvåga

Av Kjell Staxrud

Vi observerte 17 slike hull på turen tvers over vannet. Igår var de åpne. Nå har de en frossen skorpe på 1 cm. Med noen cm snø oppå kan en skiløper passere uten å legge merketil dem, mens en fotgjenger kanskje ville få en støkk. Men når hullet øverst har en størrelse som på bildet er det ingen fare, for hullet i stålisen er adskillig mindre, omtrent som en gammedags stavtrinse. Jeg mistet forøvrig min trinse da jeg skulle måle dybden. Trinsa gled akkurat gjennom hullet, men satt fast under, og ble igjen da jeg røsket opp staven.

01 Feb 2004

Stor aktivitet rundt Skullerudstua

Av Aina Grymyr

Utenfor Skullerudstua er det laget skileik og rundløyper, som kan prepareres også ved lite snø. Det er yrende liv i denne rundløypen på flotte skidager, da den er flat og lett for barn i alle aldre. Den brukes også flittig ifm. skiskolen i området

01 Feb 2004

Over Øyungen

Av Magne Arentsen