På vei mot Bærumsmarkas tak

På vei opp mot Tjæregrashøgda fra nordsiden. Bildet er tatt nordøstover, i retning Nordmarka

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2004

Formiddagsstemning ved Triungsvannene

Av Gunnar Sørensen

Et bilde sier mere enn 1000 ord, så også her?

01 Feb 2004

Ingjerdsbrenna

Av Erik A. Irgens

I dette området av Krokskogen er det mange små "brenner" og lave åser med glissen skog som gir fint utsyn. Her utsikt nord-nordvestover, retning Norefjell og Vikerfjell.

05 Feb 2004

Typiske os-hull på Sør-Elvåga

Av Kjell Staxrud

Vi observerte 17 slike hull på turen tvers over vannet. Igår var de åpne. Nå har de en frossen skorpe på 1 cm. Med noen cm snø oppå kan en skiløper passere uten å legge merketil dem, mens en fotgjenger kanskje ville få en støkk. Men når hullet øverst har en størrelse som på bildet er det ingen fare, for hullet i stålisen er adskillig mindre, omtrent som en gammedags stavtrinse. Jeg mistet forøvrig min trinse da jeg skulle måle dybden. Trinsa gled akkurat gjennom hullet, men satt fast under, og ble igjen da jeg røsket opp staven.