Panorama fra Kongens utsikt

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2016

Fra Gyrihaugen mot vest

Av Odd Stiansen

På en dag som denne er det ingen grunn til å trekke i tvil Markadatabasen opplysning om at Gyrihaugen er "Antagelig det beste utsiktspunktet på Krokskogen."

27 Feb 2016

Is ved Gråseterveien

Av Odd Stiansen

Naturens iskunstnere har sørget for utsmykning av fjellveggen langs Gråseterveien.

27 Feb 2016

Enkelt å følge løypa

Av Odd Stiansen

Noen ganger er det lett å se hvor løypa går, så som her i løype 91 (Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen), like nord for Gyrihaugtjerna.