Furu i morgensol på Ringsmyrene

Nypreparete løyper på vei mellom Damtjern og Løvlia etter gårsdagens snevær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Feb 2016

En av mange vedstabler ved Spålsveien

Av Vigdis Jynge

Denne vedstabelen ligger nesten øverst ved Spålsveien. Det var vedhugst ved Spålsveien i 2015. Utsikten er blitt formidabel. Det ligger flere vedstabler langs veien.

19 Feb 2016

Gapahuk nord for Tverrsjøen

Av Vigdis Jynge

Et par raster i en solid gapahuk nord for Tverrsjøen. Den ble bygget i 2015 av Jevnaker allmenning.

19 Feb 2016

Skoleklasse på overnattingstur

Av Vigdis Jynge

En skoleklasse som hadde vinterferie, hadde overnattet ved Bleiksjøen og var på vei hjem til Skansebakken.