Førstemann i løypa

Fantastisk følelse å være førstemann etter sporsetteren. Silkeføre på vei fra Ringsmyrene til Løvlia.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Feb 2016

Furu i morgensol på Ringsmyrene

Av Vigdis Jynge

Nypreparete løyper på vei mellom Damtjern og Løvlia etter gårsdagens snevær.

19 Feb 2016

En av mange vedstabler ved Spålsveien

Av Vigdis Jynge

Denne vedstabelen ligger nesten øverst ved Spålsveien. Det var vedhugst ved Spålsveien i 2015. Utsikten er blitt formidabel. Det ligger flere vedstabler langs veien.

19 Feb 2016

Gapahuk nord for Tverrsjøen

Av Vigdis Jynge

Et par raster i en solid gapahuk nord for Tverrsjøen. Den ble bygget i 2015 av Jevnaker allmenning.