Den gamle Greveveien mellom Ørfiskevannene

Opprinnelig var det to vann ved Ørfiske, men da demningen her sto ferdig i 1911, ble vannstanden hevet slik at Greveveien som gikk mellom de to Ørfiskevannene forsvant. Ved nedtappingen av Ørfiske i 2002 kom det gamle veifaret tilsyne igjen, godt bevart etter mer enn 90 år under vann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2003

Ennå har ikke skogen helt overtaket ved Steinvollenseter

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Det er mange år siden Steinvollenseter ble nedlagt, men ennå er det en åpen glenne i skogen som vitner om gammel setervoll.

31 Mai 2003

Flyttblokk ved Steinvollseter

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

Lortholsetra het denne plassen sør for Spålen opprinnelig. Seterfolket følte nok at navnet ikke var berettiget og ønsket heller å kalle den Steinvollseter etter flere flyttblokker som finnes i området. På denne største av steinblokkene fra istiden malte de Steinvollseter for at det nye navnet skulle bli husket.

29 Sep 2003

Tunnelutløpet i Elmedalen

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

I 1907, før demningen i Ørfiske ble bygget ble det ble det laget en tunnel som skulle føre vannet fra Ørfiske mot Movatn. Tunnelen er 1270 m. lang og har sitt utløp i Elmedalen mellom Lørenskoghøgda og Laskerudåsen.