Begge sider av Einafjorden

Fra skiløypa ved Mjørlund, øst for Einafjorden, kan man se over mot gårdene på vestsiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Mar 2016

Under kraftlinja ved Bjørnerud

Av Eivind Molde

Eina Sportsklubb har satt opp en rekke slike informasjonstavler langs løypenettet. Her finner vi kart, avstandstabell, termometer og foto. Bildet er tatt ved Bjørnerud, på den snorrette løypestrekningen langs kraftlinja mellom Koreavegen og Kolbulinna.

26 Mar 2016

Snorrett mot sør fra Blili

Av Eivind Molde

Fra krysset øst for idrettsplassen på Blili går løypa rett sørover. Den går i rett linje mellom kraftmastene i hele 5,5 kilometer!

26 Mar 2016

Inn i skogen ved Blili

Av Eivind Molde

Etter å ha gått over jordene på Blili, kommer man etter hvert inn i skogen. Bildet er tatt like før løypekrysset øst for idrettsplassen.