Tre retninger fra Mjørlund

Fra løypekrysset ved Mjørlund har man tre muligheter - man kan gå mot Blili og Eina, mot Berg og Einavoll - og østover til Knutssætra og Kolbu. Løypa mot Einavoll går på Kjølvegen, gammel kongevei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Mar 2016

Begge sider av Einafjorden

Av Eivind Molde

Fra skiløypa ved Mjørlund, øst for Einafjorden, kan man se over mot gårdene på vestsiden.

26 Mar 2016

Under kraftlinja ved Bjørnerud

Av Eivind Molde

Eina Sportsklubb har satt opp en rekke slike informasjonstavler langs løypenettet. Her finner vi kart, avstandstabell, termometer og foto. Bildet er tatt ved Bjørnerud, på den snorrette løypestrekningen langs kraftlinja mellom Koreavegen og Kolbulinna.

26 Mar 2016

Snorrett mot sør fra Blili

Av Eivind Molde

Fra krysset øst for idrettsplassen på Blili går løypa rett sørover. Den går i rett linje mellom kraftmastene i hele 5,5 kilometer!