Vestover fra Knutssætra

Fra Knutssætra kan man følge denne løypa, som går vestover til Einavoll og Mjørlund i Vestre Toten. Etter litt stigning i starten, går løypa videre gjennom åpent og fint myrlandskap.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Mar 2016

Gjennom myrlandskapet

Av Eivind Molde

Deler av løypa mellom Mjørlund og Knutssætra går gjennom åpent og fint myrlandskap. Her er vi på Kapteinsmyrene, i grenseland mellom Vestre og Østre Toten.

26 Mar 2016

I historiske spor ved Berg

Av Eivind Molde

Ved gården Berg, øst for Einafjorden, går Kjølvegen. Dette er gammel kongevei, og var hovedveien mellom Hadeland og Toten helt fram til 1940. I gamle sagn hører vi at Kong Sverre dro båtene sine på kjølen over fra Randsfjorden til Mjøsa på 1100-tallet.

26 Mar 2016

I løype på Kjølvegen

Av Eivind Molde

Skiløypa som går fra Einavoll og nordover på østsiden av Einafjorden, følger Kjølvegen. Kjølvegen er gammel kongevei, og var hovedveien mellom Hadeland og Toten helt fram til 1940. I gamle sagn hører vi at Kong Sverre dro båtene sine på kjølen over fra Randsfjorden til Mjøsa på 1100-tallet.