Elgstøa - låven og vollen

Noen mener det har vært finner på Elgstøa, men sikker bosetning vet man i hvert fall om fra 1780. I nyere tid er det familien til Magnus Elgstøen som har bodd på plassen, og siste oppsitter fra denne familien var Trygve, sønn av Magnus. Under krigen var det D13 forlegning på stedet, og Skiforeningen har satt opp et minneskilt på husveggen i denne anledning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Aug 1999

Elgstøa - hovedhuset og tuntreet

Av Steinar Kjærnsrød

Husene og innmarken på Elgstøa holdes flott i stand av leietakerne til Løvenskiold, og fint er det, for husene og området rundt inneholder viktig kulturhistorie. Mange kjente nordmarkinger har vært innom denne plassen

14 Aug 1999

Aklangen

Av Steinar Kjærnsrød

I dette området av Nordmarka risikerer du ikke å bli tråkket ned, hverken sommer eller vinterstid. Det tar et stykke å gå inn hit fra nærmeste vei, noe som dessverre kan sies om altfor få steder i Marka. Aklangen byr på flott fiske etter f.eks. ørret og røye, og om vinteren ser man ofte røyefiskere her tidlig på vinteren. Og sørg for å ha fiskekortet i orden, for OFA leier rom i hytta i nordøstenden av vannet ...

14 Aug 1999

Fiskefangst fra Aklangen, Katnosa og Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød |

En fin blanding av ørret og stor abbor, tatt på mark og spinner i Aklangen, Katnosa og Store Fidlingen. 2,2 kg renset fisk viste vekten da vi kom hjem ...