Ola Dilt: kø ved post D

Deltagelsen på åpningsdagen var som vanlig mer enn god, med tendenser til kø på postene allerede rett etter planlagt starttidspunkt. Ved post D hopet det seg opp da en av deltagerne gjennomgikk alternative veivalg videre mens hun sto rett foran posten. Men med 300 solgte turorienteringsopplegg i løpet av to timer og mer enn fulle parkeringsplasser, det ble nok mer kø senere. Terrenget var stort sett snøfritt, og regnværet som utviklet seg over Hurum med kurs for Oslo, valgte å dreie av mot øst, syd for Østmarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2015

Øvre våpenlager ved Ørretfaldet

Av Odd Tore Saugerud |

I den opprinnelige teksten til bilde nr. 24724 spurte Erik Unneberg om noen kunne bekrefte at bildet viste det øvre våpenlageret til Milorg (gruppe 13313, «Lommedalstroppen») oppunder Åmotkollane (ved Ørretfaldet). Mitt bilde viser den steinkonstruksjonen jeg fant på grunnlag av en beskrivelse lommedøling og lokalhistoriker Odd Joachim Olsen ga meg ved to anledninger. I denne forbindelse synfor jeg steinura grundig. Det er uten tvil samme steinkonstruksjon som på Eriks bilde, så da burde funnet være bekreftet.

20 Des 2015

Husmannsplassen Askelia under Ramsåsen

Av Odd Tore Saugerud |

Helt inntil lysløypa vest for jordene på Jordbru, ca. 50 meter nord for stien opp Kantebakk, ligger tuftene etter husmannsplassen Askelia. To ruiner, en tydelig i venstre side av bildet, og en mindre tydelig bak treet nær høyre side. Bebodd og drevet fra før 1863 til litt etter 1900 av bygselsmann Erik Svenske. Huset ble solgt til nedrivning i 1910 og flyttet til Levrejordet under Kolsås. Kanskje av interesse for den som ferdes i i lysløypa?

27 Nov 2011

Østre Purvollen 2011: forfallet i gang, men ikke tydelig ennå

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser at allerde i 2011 hadde svillstokken i stuedelen råtnet opp fullstendig, men denne skaden overså vi den gang. Ellers var bygningene i tilsynelatende brukbar stand. Overbygget over inngangspartiet var i orden så sent som i oktober 2014. På driftsbygningen har en av bølgeblikkplatene på taket blåst av det siste året, så taket lekker og råteskader er uungåelige også der.