Utsikt fra Enebakks tak

På toppunktet på Vardåsen er det bare skog, men rett i nærheten er det et hogstfelt med vid utsikt. Øyeren skimtes i det fjerne på bildet. Vardåsen er Enebakks høyeste topp, 374 moh.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Apr 2016

På toppen av Enebakk

Av Nina Didriksen

Vardåsen ligger i den sørøstlige del av Østmarka, mellom Børtervann og Øyeren, 374 moh. Det var ingen stor ferdsel hit i dag. Turen inn går gjennom innmark og utmark.

03 Apr 2016

Ola Dilt: kø ved post D

Av Odd Tore Saugerud

Deltagelsen på åpningsdagen var som vanlig mer enn god, med tendenser til kø på postene allerede rett etter planlagt starttidspunkt. Ved post D hopet det seg opp da en av deltagerne gjennomgikk alternative veivalg videre mens hun sto rett foran posten. Men med 300 solgte turorienteringsopplegg i løpet av to timer og mer enn fulle parkeringsplasser, det ble nok mer kø senere. Terrenget var stort sett snøfritt, og regnværet som utviklet seg over Hurum med kurs for Oslo, valgte å dreie av mot øst, syd for Østmarka.

13 Okt 2015

Øvre våpenlager ved Ørretfaldet

Av Odd Tore Saugerud |

I den opprinnelige teksten til bilde nr. 24724 spurte Erik Unneberg om noen kunne bekrefte at bildet viste det øvre våpenlageret til Milorg (gruppe 13313, «Lommedalstroppen») oppunder Åmotkollane (ved Ørretfaldet). Mitt bilde viser den steinkonstruksjonen jeg fant på grunnlag av en beskrivelse lommedøling og lokalhistoriker Odd Joachim Olsen ga meg ved to anledninger. I denne forbindelse synfor jeg steinura grundig. Det er uten tvil samme steinkonstruksjon som på Eriks bilde, så da burde funnet være bekreftet.