Kulturvandring langs Sandvikselva: Løkke bro

Løkke bro er kjent fra fra både bilder og malerier. Den er også et naturlig startsted for kulturvandringer langs Sandvikselva. Her har DNT Bærum Turlag samlet 64 deltagere til vandring ledet av Liv Frøysaa Moe og Morten Merkesdal. Broen er en av to slike støpejernsbroer i Norge. Brospennet er støpt på Bærums Verks jernstøperi i 1829.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Apr 2016

Blåveisskogen

Av Erik Unneberg |

Våren er kommet et godt stykke på vei ved Dælivann. Blåveisen har blomstret i noen uker allerede i skogkanten ved Fleskum gård, og er nå på hell. Flere steder er hvitveisen i ferd med å overta. Også fuglene markerer høylytt at vinteren er forbi, mens isen på vannet er i ferd med å forsvinne.

14 Apr 2016

Utsikt fra Enebakks tak

Av Nina Didriksen

På toppunktet på Vardåsen er det bare skog, men rett i nærheten er det et hogstfelt med vid utsikt. Øyeren skimtes i det fjerne på bildet. Vardåsen er Enebakks høyeste topp, 374 moh.

14 Apr 2016

På toppen av Enebakk

Av Nina Didriksen

Vardåsen ligger i den sørøstlige del av Østmarka, mellom Børtervann og Øyeren, 374 moh. Det var ingen stor ferdsel hit i dag. Turen inn går gjennom innmark og utmark.