Kulturvandring langs Sandvikselva: Kalkmølla kulturstasjon

Driften av Franzefoss kalkmølle opphørte i 1964. Nå har møllebygningen blitt rehabilitert og ombygget til møte- og konsertlokaler, og er igjen i full bruk som kulturstasjon.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Apr 2016

Kulturvandring langs Sandvikselva: Franzefoss kalkmølle

Av Odd Tore Saugerud

På starten av 1900-tallet var kalkmel «in» som kunstgjødsel (gjødningskalk). På Hamang var det gode forekomster av kalkstein. SandvikseIva kunne gi drivkraft, og det var kort vei til jordbruksland og utskipningshavn. Demning og turbin ble anlagt i elva, møllebygning oppført med steinknuser og mølle, og tatt i bruk i 1919. Dette ble starten på steinindustrien Franzefoss Bruk A/S, som fortsatt er en betydeling aktør i Østlandsområdet. Nå er det sprengt en laksetrapp på sydsiden av fangdemningen, og her foregår høstens stamfiske av sjøørret og laks.

17 Apr 2016

Kulturvandring langs Sandvikselva: A. Olsens Cykkelrepatrion

Av Odd Tore Saugerud

A. Olsen kunne godt stått modell for sykkelreparatør Reodor Felgen i Flåklypa. Her var det maskinverksted med eget vannhjul og maskindrift via et sinnrikt system av drivremmer (flatremmer), assortert utvalg av spesiallaget sykkelverktøy og produksjon av sikkerhetslåser som låste igjen nøkkelhullet i større dørlåser (egen oppfinnelse). Nå er det ikke verksted her lenger, men samlingsplass for fiskere og oppbevaringsbasseng for stamfisket sjøørret og laks.

17 Apr 2016

Kulturvandring langs Sandvikselva: Løkke bro

Av Odd Tore Saugerud

Løkke bro er kjent fra fra både bilder og malerier. Den er også et naturlig startsted for kulturvandringer langs Sandvikselva. Her har DNT Bærum Turlag samlet 64 deltagere til vandring ledet av Liv Frøysaa Moe og Morten Merkesdal. Broen er en av to slike støpejernsbroer i Norge. Brospennet er støpt på Bærums Verks jernstøperi i 1829.