Utfordringer når løype krysser bekk!

Løypa Herstadhei-Haugsplassen krysser en bekk som ikke er lagt i rør. Pass på å brems ned når skiltet til Jerdal dukker opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Feb 2004

Mange bakker opp mot Herstadhei

Av Bent Flyen

Enkelte år prepareres også stien til Jerdal, som gir løypeforbindelse nesten helt ned til Drammensfjorden.

21 Feb 2004

Idyll innenfor Katrineåsen

Av Bent Flyen

Kort etter å ha startet fra Enga passerer en de siste gårdene ved Liverudleina.

21 Feb 2004

Lørdagskveld ved By i Lommedalen

Av Erik Unneberg

Løypen fra By til Tverrelva er en av Markas mest brukte. Sesongen er laaang, og det er ikke for ingen ting at mange kaller traseen for "Helårsløypa". Den går på skogsbilveien langs Lomma der det alltid er noen grader kaldere enn andre steder. God preparering både for klassisk og fristil samt ganske flatt terreng gjør at den er populær som treningsløype. Men helst om kvelden, for om formiddagen er mange av den yngre garde på tur der. På bildet er det en som har lagt i vei over jordene fra By på vei mot det kalde elvedraget en lørdagskveld i siste halvdel av februar.